RESTAURATIE

Een tand kan stukjes verliezen ten gevolge van cariës (tandbederf), slijtage of een breuk. De tandarts kan deze stukjes op twee manieren vervangen.

DIRECTE RESTAURATIE 

De tandarts kan in de mond een vulling aanbrengen. Hiervoor worden tandkleurige vulmaterialen (composieten) gebruikt. Deze worden verkleefd aan het resterende tandweefsel. 

INDIRECTE RESTAURATIE

Bij uitgebreider weefselverlies kan gekozen worden voor een indirecte restauratie. Na het minimaal prepareren van de tand zal een afdruk genomen worden. In het tandtechnisch labo zal men aan de hand hiervan een restauratie vervaardigen. Er zijn verschillende soorten indirecte restauraties: inlays, onlays, kronen …. De keuze van het type restauratie hangt af van de toestand van het resterend tandmateriaal.

inlay only overlay kroon tandarts Aalst