A L G E M E N E

I N F O

WAT MOET IK MEENEMEN?

 • ID of klevertje mutualiteit
 • Medicatielijst
 • Bankkaart / cash geld
 • Vergeet niet eventuele wijzigingen van adres, gezondheid, telefoon of e-mail door te geven.

 

AFSPRAKEN

 • Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen op afspraak.
 • Wij herinneren u graag aan uw afspraak via SMS, het is daarom van belang dat uw gegevens up-to-date blijven. Wij vragen u dan ook ons te informeren als deze informatie wijzigt.
 • Onze afspraakherinneringen via SMS kunt u niet via SMS beantwoorden. U kunt met ons contact opnemen op ons vaste telefoonnummer.
 • Annulatie kan niet per mail! Enkel telefonisch annuleren is geldig.
 • Het feit dat wij u helpen herinneren aan uw afspraak is een extra dienst van onze zijde. Echter, u blijft er zelf verantwoordelijk voor dat u op uw afspraak verschijnt.
 • Gelieve steeds minstens 48 u op voorhand te annuleren indien u niet op uw afspraak aanwezig kan zijn. Zo komt er een plaats vrij in onze agenda en kunnen wij mensen met een noodgeval sneller helpen.
 • Indien u niet / laattijdig verwittigt, zal een compensatie-vergoeding aangerekend worden van € 1 / minuut.

 

WEES OP TIJD

 • Probeer steeds op tijd te zijn op uw afspraak. Indien dit niet lukt, probeer de praktijk dan zo snel mogelijk te verwittigen en de vertraging te beperken tot een minimum. Wanneer u te laat bent, zal de tandarts met uw behandeling later klaar zijn, waardoor alle mensen na u ook moeten wachten.
 • Indien u veel te laat komt, kan de tandarts beslissen uw afspraak niet meer te laten doorgaan.
 • Bij meermaals te laat komen zullen er geen nieuwe afspraken meer worden gegeven.

 

DE TANDARTS KAN UITLOPEN

Wanneer er iemand belt met tandpijn is aan telefoon niet altijd goed in te schatten wat de juiste oplossing is. Hierdoor gebeurt het wel eens dat een behandeling langer duurt dan voorzien. Maak u dus niet druk wanneer u in de wachtzaal zit te wachten. Bedenk dat wanneer u in de stoel zou liggen, u ook graag heeft dat de tandarts voor u de nodige tijd neemt om de behandeling zo goed mogelijk uit te voeren.

 

TANDEN POETSEN

Het is voor uw tandarts zeer fijn om in een propere mond te werken. Het wordt dus ten zeerste op prijs gesteld als u uw tanden poetst voor uw bezoek.

 

(VERMOEDELIJK) ZWANGER?

Proficiat! Indien u (vermoedelijk) zwanger bent, meldt dit dan steeds duidelijk aan de tandarts voor de start van de behandeling. De meeste behandelingen kunnen perfect uitgevoerd worden tijdens de zwangerschap, zonder problemen voor uw kind. Het nemen van bepaalde röntgenfoto’s is echter af te raden.

 

BETALINGEN

 • Na elke behandeling wordt er onmiddellijk afgerekend. Dit bij voorkeur met bancontact.
 • Je getuigschrift wordt meteen elektronisch naar de mutualiteit verzonden. De terugbetaling gebeurt automatisch. Dit kan enkele werkdagen duren.

 

TARIEVEN

 • Onze praktijk is niet geconventioneerd. Om een hoog niveau van kwaliteit te verzekeren, wordt er bij de behandelingen gebruik gemaakt van de meest recente technieken en materialen. Helaas is het hierbij niet haalbaar steeds de conventietarieven te hanteren. 
 • Tot 18 jaar worden echter wel de conventietarieven gehanteerd, zodat tot die leeftijd nagenoeg alle behandelingen volledig worden terugbetaald door het ziekenfonds. Wij factureren deze behandelingen via het systeem 3e betaler. Dit wil zeggen dat u zelf niet dient te betalen, maar dat wij dit rechtstreeks met het ziekenfonds regelen.

 

GARANTIE ?

Er kan geen garantie verleend worden op tandheelkundige behandelingen. Tandheelkunde is een ‘inspanningsverbintenis’ wat betekent dat wij ons uiterste best doen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Er zijn echter ook factoren die we niet onder controle hebben en die het resultaat of de duurzaamheid van een behandeling kunnen beïnvloeden.

 

SUGGESTIES / OPMERKINGEN?

Heeft u een suggestie, opmerking, compliment of klacht? Dan horen wij dat graag. U kunt ze altijd aan ons doorgeven. Dit kan in onze tandartspraktijk zelf, maar ook via e-mail (contactformulier op website) of telefonisch. Wij staan u graag te woord.

 

ANDERE AFSPRAKEN

 • Gelieve niet te GSM’en tijdens de behandeling.
 • Indien je een voorkeur hebt voor een bepaalde tandarts, gelieve dat bij het maken van de afspraak duidelijk te vermelden.
 • U bent akkoord dat wij inzagerecht hebben in uw Globaal Medisch Dossier.
 • Wij proberen op een prettige manier met onze patiënten samen te werken. Agressief gedrag, verbaal of lijfelijk, gericht op tandarts of assistenten, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.
 • Het is verboden te roken binnen onze tandartspraktijk.
 • Gebruik van drugs en alcohol en/of het onder invloed zijn van drugs en/of alcohol in onze tandartspraktijk is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om dieren mee te nemen naar onze tandartspraktijk. Uiteraard mag u -indien nodig- wel een hulphond meebrengen.
 • Wilt u een foto, film of geluidsopname maken van de behandeling, de medewerkers en/of de patiënten? Dit mag alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gevraagd én gekregen van de betrokkene(n). Wij vragen u de privacy van patiënten en de medewerkers te respecteren, ook op sociale media.
 • Wij verzoeken u om zelf over uw eigendommen te waken. Onze tandartspraktijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.